Hermien Koen

Tekeningen  Schilderijen

Persberichten

Recensies - Interviews - Persberichten

Leeuwarder Courant 08-03-2019

Galerie Bloemrijk Vertrouwen

Var-Matin 24-06-2011

Galerie Aux quatre Vents Frankrijk

Friesch Dagblad 20-04-2011

Galerie van den Berg Leeuwarden

Leeuwarder Courant 15-04-2011

Galarie van den Berg Leeuwarden

Kunst en wetenschap 12-2010

kwartaaltijdschrift 

M-Magasin 3-2010

De Zweeds/Franse galeriehoudster Ann-Marie Kyrk over haar ‘wandelstokkenproject’ (vertaling tweede tekstblok van boven): Ann-Marie Kyrk houdt ervan zich met mooie dingen te omringen. de Nederlandse kunstenaar Hermien Koen heeft de wandelstok met veren gemaakt die past bij Ann-Maries violette boa van Armani. (...)

K-Rûte Omrop Fryslân 11-10-2009

Uitzending Omrop Fryslân TV over de tentoonstelling Passie voor Tassie 

Leeuwarder Courant 06-11-2009

De Galerij Drachten

Friesch Dagblad 24-10-2009

De Galerij Drachten

Göteborgs-posten 14-02-2009

Galerie En Trappa Ner, Zweden

Zenit kulturtidningen i väst 24-02-2009

Galerie En Trappa Ner, Zweden

Göteborgs-posten 10-03-2007

Galerie En Trappa Ner,  Zweden

Zenit kulturtidningen i väst 13-03-2007

Galerie En Trappa Ner, Zweden

Leeuwarder Courant 04-02-2005

Galerie van den Berg

Leeuwarder Courant 12-02-2005

Galerie van den Berg

Friesch Dagblad 16-02-2005

Galerie van den Berg

Leeuwarder Courant 08-09-2001

Leeuwarder Courant 16-09-2000

Leeuwarder Courant 21-02-1998

Leeuwarder Courant 18-01-1997